SENARAI PEMENANG NAFEC 2021

PENGANJUR

PENGANJUR BERSAMA

PENAJA NAFEC 2021

WONG AGRICULTURAL ENGINEERING
WORLDSTAR
MKR HARTAMAS
STAR EXCELLENCE

PENGENALAN

KONVENSYEN KEBANGSAAN KEJURUTERAAN PERTANIAN DAN MAKANAN

Secara umumnya, global sedang mengalami krisis makanan dan sumber tenaga sehingga telah mengubah persepsi dunia tentang pengeluaran dan jaminan bekalan makanan negara. Oleh yang demikian, kelestarian dalam pengeluaran pertanian menjadi satu agenda yang sangat penting pada masa ini untuk menjadikan negara sebagai pengeluar makanan dengan penggunaan sumber tenaga yang cekap melalui penggunaan teknologi yang inovatif.

Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan industri pertanian dan makanan lebih berdaya saing di peringkat global dan kekal relevan pada setiap zaman. Malaysia juga telah berusaha keras dalam mengekal dan mengukuhkan pasaran di peringkat global dengan memberi keutamaan dalam penghasilan produk pertanian berkualiti serta mampan. Idea dan inovasi baharu digerakkan dalam sektor pertanian agar hasil pengeluaran negara dapat diketengahkan untuk merebut pasaran global yang berdaya saing.

 Dasar Agro-Makanan Kebangsaan (NAP4) telah merumuskan untuk menangani cabaran dalam memastikan pengeluaran yang mampan untuk keselamatan dan jaminan bekalan makanan samada di peringkat tempatan mahupun global. Ini termasuklah melalui pelaksanaan kaedah pertanian yang lebih inovatif serta mampu mereformasi dan mengubah industri pertanian dan agro-makanan menjadi lebih moden dan dinamik.  Di bawah NAP4, sektor pertanian disasarkan untuk meningkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak RM28.9 bilion (USD9.1 bilion) untuk mencapai RM49.1 bilion (USD15.4 bilion) menjelang tahun 2020. Strategi yang digariskan NAP4 melalui pelaksanaan aplikasi teknologi moden dan mekanisasi dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga manusia dalam bidang pertanian.

Menggunapakai strategi dan pendekatan yang telah digariskan kerajaan melalui pelaksanaan dasar NAP4, Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan anjuran bersama MARDI dan MSAE akan memperkenalkan dan membincangkan dengan lebih mendalam aplikasi kejuruteraan pertanian dan makanan di Malaysia. Aplikasi kejuruteraan dalam bidang pertanian dan makanan ini akan menggunakan pendekatan menyeluruh bagi memperluaskan penggunaan sistem pertanian yang mampan, holistik dan lebih moden serta inovatif. Menerusi konvensyen yang akan berlangsung selama 2 hari ini, kertas-kertas teknikal yang menjurus kepada aplikasi dan penyelidikan berkaitan kejuruteran yang terkini dalam pertanian dan agro-makanan akan dibentangkan oleh kumpulan pakar, penyelidik dan pemain industri. Selain itu, sesi pembentangan serta pameran oleh  pihak berkepentingan (stakeholder) dan usahawan turut akan diberi keutamaan juga.

OBJEKTIF

TOPIK

TARIKH PENTING

YURAN DAN PENDAFTARAN

RM550

PEMBENTANG (AHLI MSAE)

RM650

PEMBENTANG (BUKAN AHLI)

RM350

PELAJAR (PEMBENTANG)

RM350

PESERTA BIASA

Manuskrip akan diterbitkan di AAFRJ

Diindeks dalam

HUBUNGI KAMI

Alamat:

Setiausaha

EN. AMIR SYARIFFUDDEEN MHD ADNAN

Bendahari

IR DR. MOHAMMAD EFFENDY YAAKOB

Alamat

SEKRETARIAT KONVENSYEN MARDI-MSAE,
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang
Selangor

Email: konvensyen2021@gmail.com

Pertanyaan lanjut:

Lokasi kami: