Selamat datang ke..

KONFEREN MSAE 2020

Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat dan proses globalisasi telah menjadikan persekitaran ekonomi lebih dinamik dan kompetitif. Situasi ini mewujudkan peluang dan cabaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian yang merangkumi industri agromakanan turut berdepan dengan cabaran dan memerlukan transformasi bagi meningkatkan sumbangannya dalam menyokong aspirasi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Pemodenan pertanian berpacukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), teknologi dan inovasi merupakan pendekatan utama bagi menyokong proses transformasi industri agromakanan. Justeru, Persatuan Jurutera Pertanian dan Makanan Malaysia (MSAE) dengan ini mengambil inisiatif dengan menganjurkan Konferen Kebangsaaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan 2020. Konferen yang diadakan dapat menggabungkan ahli akademik, pengamal undang-undang, ahli industri serta individu dalam bidang kejuruteraan pertanian dan makanan di Malaysia bagi membincangkan teknologi terkini, keperluan dan masalah industri pertanian dan makanan, berkongsi amalan baik pertanian dan makanan serta cadangan penambahbaikan undang-undang terutamanya untuk bidang kejuruteraan pertanian dan makanan.

OBJEKTIF

 • Untuk menilai status terkini dan keperluan masa hadapan bidang mekanisasi dan automasi bagi bidang kejuruteraan pertanian dan makanan.
 • Untuk menyediakan platform di kalangan ahli akademik, penyelidik, penggubal dasar dan ahli industri agromakanan negara bagi membincangkan penambahbaikan dasar bidang kejuruteraan pertanian dan makanan.
 • Untuk menyediakan jaringan dan koloborasi antara ahli akademik, penyelidik dan ahli industri bagi meningkatkan kualiti penyelidikan kejuruteraan pertanian dan makanan.

TOPIK

 • KEJURUTERAAN LEPAS TUAI
 • KEJURUTERAAN MAKANAN
 • MEKANISASI DAN AUTOMASI PERTANIAN
 • MAKLUMAT DAN TEKNOLOGI PERTANIAN
 • AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
 • PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BUANGAN
 • PENGEMBANGAN PERTANIAN

YURAN DAN PENDAFTARAN

RM300

PESERTA (AHLI MSAE)

RM400

PESERTA (BUKAN AHLI)

RM450

Pembentang adalah ahli MSAE dan menerbitkan artikel di AAFRJ

RM550

Pembentang adalah BUKAN ahli MSAE dan menerbitkan artikel di AAFRJ

*Percuma keahlian MSAE seumur hidup jika mendaftar konferen in sebagai bukan ahli
*Percuma T-Shirt MSAE

TARIKH PENTING

Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak

1 Disember 2019

15 Januari 2020

Hebahan Penerimaan Abstrak

31 Disember 2019

30 Januari 2020

Tarikh Akhir Penghantaran artikel penuh

15 Januari 2020

15 Februari 2020

Hebahan Penerimaan artikel penuh

15 Februari 2020

15 Mac 2020

'Camera Ready'

15 Mac 2020

30 Mac 2020

PENAJA

PENGANJUR UTAMA

Persatuan Jurutera Pertanian dan Makanan Malaysia

PENGANJUR LOKASI

Lembaga Pertubuhan Peladang

PENGANJUR BERSAMA

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu

Universiti Teknologi MARA

Universiti Putra Malaysia (Serdang)

 • Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, UPM Serdang
 • Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan, UPM Serdang

Universiti Putra Malaysia (Bintulu)

 • Fakulti Pertanian, Sains dan Teknologi, UPM Bintulu

Lembaga Minyak Sawit Malaysia

Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia

Jabatan Perikanan Malaysia

Lembaga Getah Malaysia

139556

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Logo_LKIM

Universiti Malaysia Sabah

Universiti Malaysia Perlis

 • Jabatan Kejuruteraan Bioproses

HUBUNGI KAMI

Alamat:

SEKRETARIAT KONFEREN MSAE,
FAKULTI KEJURUTERAAN,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,
43400 SERDANG, SELANGOR D. E.
MALAYSIA.

Email: konferenmsae2020@gmail.com

Pertanyaan lanjut:

Lokasi kami: