1G8A0088-2
KONVENSYEN KEBANGSAAN KEJURUTERAAN PERTANIAN DAN MAKANAN (NAFEC 2022)

20-22 MAC 2022
(ONLINE PLATFORM)

PENGENALAN

Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat dan proses globalisasi telah menjadikan persekitaran ekonomi lebih dinamik dan kompetitif. Situasi ini mewujudkan peluang dan cabaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian yang merangkumi industri agromakanan turut berdepan dengan cabaran terutamanya dikala pandemik Covid-19 ini dan memerlukan transformasi bagi meningkatkan sumbangannya dalam menyokong aspirasi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2022. Pemodenan pertanian berpacukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), teknologi dan inovasi merupakan pendekatan utama bagi menyokong proses transformasi industri agromakanan. Justeru, Persatuan Jurutera Pertanian dan Makanan Malaysia (MSAE) dengan ini mengambil inisiatif dengan menganjurkan Konvensyen Kebangsaaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan (NAFEC 2022). Konferen yang diadakan dapat menggabungkan ahli akademik, pengamal undang-undang, ahli industri serta individu dalam bidang kejuruteraan pertanian dan makanan di Malaysia bagi membincangkan teknologi terkini, keperluan dan masalah industri pertanian dan makanan, berkongsi amalan baik pertanian dan makanan serta cadangan penambahbaikan undang-undang terutamanya untuk bidang kejuruteraan pertanian dan makanan.

PENAJA

KORPORAT

PLATINUM

EMAS

PERAK

UCAPTAMA

PEMERKASAAN INDUSTRI PADI DAN BERAS: CABARAN BAHARU DAN MASA DEPAN

TUAN HAJI KAMARUDIN DAHULI
GENERAL MANAGER
MUDA AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUTHORITY

DASAR AGROMAKANAN NEGARA 2.0 MENJAMIN SEKURITI MAKANAN NEGARA

DATO’ HASLINA ABDUL HAMID
SECRETARY GENERAL
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRIES

PENCERAMAH JEMPUTAN

NANAS SUMBER KEKAYAAN BAHARU MALAYSIA-PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI

MOHD KHAIRUZAMRI M. SALLEH
DIRECTOR GENERAL
MALAYSIAN PINEAPPLE INDUSTRY BOARD

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI LESTARI PEMANGKIN PRODUKTIVITI DAN PASARAN INDUSTRI AKUAKULTUR MALAYSIA

PROF DATO’ DR. AILEEN TAN SHAU HWAI, FASc
PRESIDENT
MALAYSIAN FISHERIES SOCIETY

IMPAK PANDEMIK COVID-19 DAN PERSPEKTIF BAHARU DALAM AMALAN PENTERNAKAN TERBAIK

DATO’ DR. NORLIZAN MOHD NOOR
DIRECTOR GENERAL
DEPARTMENT OF VETERINARY
SERVICES

PERTANIAN BANDAR MENJAMIN KELESTARIAN SEKURITI MAKANAN: ASPIRASI KELUARGA MALAYSIA

MOHD RASHDAN BIN ABD RASHID
PRESIDENT
PERSATUAN LESTARI ALAM MALAYSIA (MY NATUR

PENGANJUR

PENGANJUR BERSAMA

OBJEKTIF

Memperkasakan aplikasi kejuruteraan pertanian dan makanan melalui pendekatan yang menyeluruh dalam setiap rantaian nilai pertanian. ​

Menyediakan platform perkongsian maklumat dan teknologi serta perbahasan terhadap dasar-dasar kerajaan berkaitan kejuruteraan pertanian dan makanan secara lebih terperinci dan holistik antara kerajaan dan golongan yang terlibat.

Memperluaskan jaringan hubungan komuniti penggerak kejuruteraan pertanian dan makanan dengan pihak berkepentingan (stakeholder)

TOPIK

YURAN

TARIKH PENTING (PANGGILAN KE-2)

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

BEM 4 JAM CPD (Ruj: BEM/REG/12 Jld.9  (74)’ )

MBOT 12 JAM CPD 

PENERBITAN

Manuskrip akan diterbitkan di AAFRJ

Diindeks dalam

HUBUNGI KAMI

Urusan pendaftaran, bendahari dan lain-lain

nafec2022@gmail.com

Urusan pembentangan dan penerbitan

scientificnafec2022@gmail.com

Lokasi kami: