MAKLUMAT AKAUN PENGANJUR

Untuk pembayaran jenis local order/Pemindahan VOT

PEMBAYARAN SECARA TUNAI/PEMINDAHAN AKAUN

Sila pilih jenis yuran pembayaran. Ingin dimaklumkan bahawa setiap transaksi akan dikenakan RM1.50 sebagai yuran pemprosesan. 

Selepas pembayaran, sila email resit pembayaran anda kepada konvensyen2021@gmail.com

 

TERIMA KASIH